soutěž formou turnajů


  • Tento kolektiv je partou kluků a holek narozených v roce 2017, 2018. Tým postupně budujeme a tak můžete přijít mezi nás kdykoliv v době tréninků a přidat se k nám. V případ zájmu Vás a především Vašeho dítěte kontaktujte trenéry této kategorie.

Trenéři: Lenka Landová – tel.: 777 847 939, Jan Černohlávek, asistent: Filip Mírek


Tréninky: každé pondělí a čtvrtek od 17:00 do cca 18:15 hodin


Přehled uhrazených příspěvků:

Hráč✓✓✓✓✓ FAČR r.2023
100Kč
TJ r.2023
100Kč
8/239/2310/2311/2312/231/242/243/24
Aktualizováno k 12.9.2023 (zápis uhrazených plateb se neprovádí on-line, ale vždy následující měsíc)

Platba příspěvků:

Platba se provádí výhradně na účet klubu. Za sezonu vždy v období srpen-červen (11x), a to ve výši 300 Kč/měsíc. Platbu prosím provádějte nejlépe do konce daného měsíce a dbejte na správnou specifikaci platby (jako variabilní symbol uveďte ročník narození hráče a do poznámky pro příjemce vždy uvádějte jméno a příjmení hráče).

Do konce ledna každého roku uhradit poplatek 200 Kč (100 Kč poplatek FAČR + 100 Kč poplatek TJ Sokol Libiš).

Číslo účtu: 123-2364020247 / 0100

Variabilní symbol: ročník narození hráče

Poznámka pro příjemce: jméno a příjmení hráče


Reklama