V létě r. 2022 vzniká v rámci fotbalového klubu TJ Sokol Libiš „školička„. Tento kolektiv nejmenších dětí, které mají zájem o pohyb se zaměřením na míčové hry, tak trochu i fotbal :), povedou zodpovědné trenérky se zkušenostmi ze světa sportu a rodičovství. Pokud tak máte doma děti (kluci i holky), které by se chtěly stát součástí kolektivu TJ Sokol Libiš, přiveďte je k nám.

Školička je určena pro děti, které si chtějí vyzkoušet sport v kolektivu, pro děti, které ještě díky svému mládí nemohou hrát se staršími soutěže, ale především pro děti, které se chtějí hýbat. Věkové doporučení 4+ 🙂

Trenérky:

Lenka Landová – tel.: 777 847 939
Eliška Kličková – tel.: 721 997 513

Tréninky od září 2022: Pondělí a středa od 17:00 do 18:00.


Platba příspěvků: Platba se provádí výhradně na účet klubu. Za sezonu vždy v období srpen-červen (11x), a to ve výši 300,-/měsíc. Platbu prosím provádějte nejlépe do konce daného měsíce.

Do konce ledna každého roku zaplatit poplatek 200 Kč (100 Kč poplatek FAČR + 100 Kč poplatek TJ Sokol Libiš)

Číslo účtu: 123-2364020247 / 0100
Variabilní symbol: ročník narození
Poznámka pro příjemce: jméno a příjmení dítěte