Pravidla chování v areálu TJ Sokol Libiš

Platnost od 11.5.2020 do odvolání.

Od 11. května do odvolání platí v areálu TJ Sokol Libiš následující pravidla. Jejich nedodržování bude mít za následek okamžité ukončení tréninkové jednotky a následně bude řešeno vedením klubu. Tato pravidla jsou v souladu s nařízením Vlády ČR.

1. Na tréninkovou jednotku přijdou do areálu všichni již řádně sportovně oblečeni a to nejdříve 10.minut před jejím zahájením.

2. Na sportovišti jsou pouze sportovci. Rodiče nemají přístup na tribunu hlavního stadionu, ani do areálu (vyjma restaurační předzahrádky, dle dodržení pravidel Restaurace na hřišti).

3. Není povoleno používat související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení.

4. Pro přístup na toalety platí zvýšená hygienická opatření (vstup pouze s rouškou, dezinfekce rukou a všech míst, kde se ruce dotýkají jakýchkoliv předmětů). Toalety nesmí ve stejnou chvíli použít více jak jedna osoba.

5. Desinfekční prostředky budou rozmístěny v areálu a řádně označeny.

6. Po ukončení tréninkové jednotky, hráči neprodleně opustí areál klubu a nebudou se v něm dále zdržovat.

—————————————————-

7. Trénink není omezen počtem hráčů. Hráč nemusí při tréninku používat roušku.

8. Může probíhat plnohodnotný trénink celého týmu. Kontakt hráčů je povolen.

9. Tréninku se účastní pouze zdraví hráči – každou případnou nemoc je povinen hlásit rodič trenérovi.

10. Nejsou žádná omezení v používání pomůcek. Pomůcek je možné dotýkat se hlavou i končetinami.

11. Dezinfikovat pomůcky je nutné pravidelně, dezinfikovat pomůcky by měl vždy klub tak, aby byl o dezinfekci přehled.


V Libiši, dne 10.5.2020 – TJ Sokol Libiš