Mladší žáci a přípravky: Soustředění ORT 2017 – Den čtvrtý

Dnešní den začal opět ranním výběhem s rozcvičkou. Po snídani jsme odjeli na výlet do „Šťastné země“. Celé dopoledne tak děti skákali po 
trampolínách, běhali po stozích slámy, lezli po hradě a vyváděli mnoho dalších pohybově prospěšných disciplín. Po obědě si pak mladší žáci a 
přípravky zahráli přátelské utkání s pražskými Cholupicemi. Obě dvě mužstva podali dobrý výkon, s kterým jsou trenéři v rámci přípravy 
spokojeni. 
… zítra odjíždíme domů. Z Nepřívěce zdraví Filip Mírek 

FOTKY ZDE