Nové logo TJ Sokol Libiš

Nezbytnou součástí prezentace našeho klubu je logo. V posledních měsících došlo k zamyšlení se nad současným logem TJ Sokol Libiš. A tak jsme se sami sebe, ale i spoluobčanů ptali na několik věcí:

„Proč má mít v logu naše tělovýchova slovo „kopaná“, když pod ni patří i jiné sporty? Proč máme ve znaku právě kohouta? Je naše logo na prezentačních materiálech, webu či sociálních sítích čitelné a jasně definovatelné?“

Na mnohé otázky jsme si dokázali odpovědět, na jiné jsme si udělali malý průzkum, v rámci kterého jsme jednoznačné odpovědi nedostali.

Celkové zamyšlení nad nyní již starou podobou loga nás přivedlo k rozhodnutí logo našeho klubu ve spolupráci s grafickým studiem upravit tak, aby bylo modernější, jednodušší a jednoznačně definovatelné k našemu klubu.

A novou revidovanou podobu loga jsme se nyní rozhodli představit i vám – fanouškům a veřejnosti.

Logo se skládá z modrého kruhu, který je vyplněn modrobílými svislými pruhy. Libišský kohout byl zvýrazněn a na jeho hrudi je bílým písmem napsán letopočet 1932. Tento letopočet dokládá rok, kdy byl v hostinci „U Libuše“ na ustavující schůzi založen první libišský sportovní klub s názvem S.K.Libiš. Tenkrát se jednalo pouze o klub kopané.

Ve spodní části modrého kruhu je bílým písmem vepsán současný název klubu, kdy zkratka TJ znamená Tělovýchovná jednota.

V současné době naše Tělovýchovná jednota sdružuje několik sportovních klubů (fotbal, tenis, stolní tenis), které hrají své soutěže v rámci okresu či kraje.

I na toto jsme mysleli a každý tak v rámci propagace svého sportu má pod logem uveden daný sport, který v rámci naší Tělovýchovné jednoty reprezentuje.


Jediné, na co nemáme jednoznačnou odpověď, neboť se odpovědi dotazovaných různí, je „kohout“ ve znaku.

Většina lidí odkazuje na kohouty, které mají na střechách oba naše kostely. Ale slyšeli jsme i názory, že kohout odkazuje na symboliku bojovnosti, bdělosti a boje. Při založení klubu roku 1932 ve znaku kohout ani zmínka o něm nebyla (já ji nenašel).

Chtěl bych tak požádat veřejnost, zda-li by nám s rozluštěním této tajenky nepomohla. Pokud něco víte, napište na e-mail: mladez@sokollibis.cz.

Děkuji, Filip Mírek

Reklama